Teikiančių paraiškas „VOTATA“ stipendijai kasmet daugiau

Fondo vadovė Vitalija Ročė, džiaugiasi, kad kasmet fondas „VOTATA“ sulaukia daugiau paraiškų vardinėms stipendijoms gauti. Fondui tai patvirtinimas, kad ši parama reikalinga.


Šiemet į fondą vardinės stipendijos kreipėsi ypatingas Plungės jaunimas – patys gabiausi, visi kandidatai šimtukinininkai, mokslo pirmūnai, olimpiadų rajoninių ir respublikinių prizininkai, šauniausi miesto moksleiviai.


Nors 2020 metai buvo išskirtiniai dėl suirutės kurią sukėlė koronavirusas ir dėl jo sekęs karantinas, tačiau vienintelė problema, kurią teko spręsti – terminų pavėlinimas. Abiturientai vėliau laikė egzaminus, vėliau sužinojo stojimo rezultatus, vėliau galėjo pateikti dokumentus stipendijai. Kasmet paraiškos stipendijai gaunamos iki gegužės vidurio, papildantys dokumentai – iki liepos vidurio, tai šiemet buvo tik viena data tiek paraiškoms, tiek dokumentams – rugsėjo 10 d.


Įvertinus pateiktas paraiškas pagal atrankos kriterijus stipendija skiriama aukščiausią fondo atrankos balą surinkusiam kandidatui. Pagrindinis kriterijus – tai studijos valstybės finansuojamoje studijų programoje ir pajamos tenkančios vienam šeimos nariui. Kandidatams tenkančios pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį vertinamos palyginamuoju principu, tarp paraišką pateikusio didžiausias ir mažiausias pajamas gaunančiojo kandidato. Taip pat egzaminų rezultatai, metiniai pažymių vidurkiai, visuomeninė, sportinė veikla ir rekomendacijos.
Fondo vadovė Vitalija Ročė, svarsto, o gal būtent koronavirusas ir jo padariniai ekonomikai paskatino kreiptis daugiau kandidatų. Finansinė paskata tokiu metu tampa dar aktualesnė, jeigu sumažėja ir taip ribotos šeimos pajamos.


Deja, dėl riboto fondo finansinių galimybių šiemet liko neįgyvendinti fondo „VOTATA“ tikslai – skirti dvi stipendijas ir padidinti jas nuo 150 iki 200 eurų per mėnesį. Dėl nesurinktos reikalingos paramos sumos teko taip pat labai stiprius kandidatus informuoti apie neskirtą stipendiją, nors jų vertinimo balas nedaug atsiliko nuo gabiausios 2020 m. abiturientės pateikusios paraišką.