Gabūs plungiškiai ir džiaugsmas, ir liūdesys

Šiais metais paramos fondas „VOTATA“, remiantis gabius plungiškius, sulaukė daugiausia paraiškų vardinei stipendijai gauti nuo pirmųjų veiklos metų. Fondo vadovė Vitalija Ročė džiaugiasi, nes tai patvirtinimas, kad ši parama reikalinga, ypač šiais metais. Tikėtina, kad ir koronavirusas paskatino kreiptis daugiau kandidatų, nes finansinė paskata tokiu metu tampa dar aktualesnė. Sumažėja ir taip ribotos šeimos pajamos.

Ypatingas Plungės jaunimas

Deja, dėl ribotų finansinių galimybių šiemet liko neįgyvendinti fondo „VOTATA“ metiniai tikslai: skirti dvi stipendijas ir padidinti vardinę stipendiją nuo 150 iki 200 eurų per mėnesį. Pritrūko kiek daugiau negu 2000 eurų.

Fondo vadovė sako, kad ypač liūdna todėl, kad šiemet į fondą vardinės stipendijos kreipėsi ypatingas Plungės jaunimas – patys gabiausi, visi kandidatai šimtukininkai, mokslo pirmūnai, olimpiadų rajoninių ir respublikinių prizininkai, šauniausi miesto moksleiviai. Dėl nesurinktos reikalingos paramos sumos teko labai stiprius kandidatus informuoti apie neskirtą stipendiją, nors jų vertinimo balas nedaug atsiliko nuo gabiausios 2020 m. abiturientės Gabijos Bierantaitės pateikusios paraišką.

Šiais metais Plungės „Saulės gimnazijos“ abiturientei G.Bierantaitei skirta vardinė „VOTATA“ stipendija. Plungiškė studijuoti pasirinko Kauno technologijos universitete Finansų specialybę. Ji pranoko kitus savo gabumu, pelnytais apdovanojimais olimpiadose, puikiais mokslo rezultatais, aukščiausiais net penkių valstybinių egzaminų įvertinimais, taip pat visuomenine veikla.

„Jauni žmonės labai svarbūs Plungei. Svarbu, kad jie tikėtų ir pasitikėtų savimi, o mūsų atsakomybė – tikėti jais. Mūsų atsakomybė – palaikyti gabius, veiklius ir aktyvius jaunuolius, kad jie nenusiviltų visuomene ir aplinka – neprasigertų, neemigruotų, nesustotų mokytis ir tobulėti,“ – kviečia fondo vadovė.

Koronaviruso metai

Šiemet fondui sunkiau buvo pritraukti verslo paramą. „Kasmet rašau ir skambinu tiesiogiai Plungės verslininkams prašydama remti fondą ir taip palaikyti gabų jaunimą. Šiemet didesnė dalis verslininkų sakė, kad tai netinkamas metas aukoti – sunku. Suprantama, tačiau silpniausiems tokiu metu dar sunkiau,“- pasakoja V.Ročė. „Mūsų pagalba sunkiu laiku tampa dar reikalingesnė. Galime aukoti mažiau negu tada, kai puikiai sekėsi.“

Trečius metus vardines stipendijas gabiems Plungės abiturientams skiriančio paramos fondo „VOTATA“ atstovė juokauja, kad paramos surenka tiek, kiek pažinčių turi aktyviausi fondo rėmėjai ir fondo vadovė. „Reikėtų plėsti pažinčių ratą Plungėje, kad surinktume daugiau paramos“, – priduria V.Ročė. „Ieškome įmonių, kurios pirmiausia, yra socialiai atsakingos ir turi galimybes remti. Tokių įmonių Plungėje tikrai yra. Taip pat yra ir plungiškių, kurie jau ne Plungėje vadovauja sėkmingoms ir atsakingoms įmonėms. Geriausi, todėl ir yra geriausi, nes moka ir verslą kurti, ir būti atsakingi visuomenei.“

Vertinant gaunamas fondo „VOTATA“ pajamas, didžiąją dalį paaukoja fiziniai asmenys – geri plungiškiai. Dažniausiai tai buvę plungiškiai, jau gyvenantys kituose miestuose ar šalyje. „Galbūt jie geriau supranta ir palaiko gyvenimo kelią kitur pradedančius saviškius,“ – svarsto V.Ročė. „2019 metais tik apie 15 % paramos surinkome iš juridinių asmenų, 2020 m. verslo paramos statistika panaši.“ Virš 450 eurų pajamų už 2019 metus paramos fondas gavo iš GPM mokesčio, kurį skyrė rėmėjai.